رد کردن لینک ها

مخاطبین نمایشگاه

مخاطبین این همایش کلیه دانشجویان ، دانش آموختگان ، علاقمندان ، دانشگاهها ، صنایع و فعالان حرفه ای در رشته های طراحی صنعتی ، طراحی خودرو ، صنعت خودرو ، حمل و نقل و ترافیک می باشند.

همچنین رسانه ها، مجلات و وبسایت های تخصصی نقش مهمی در گسترش ارتباطات خواهند داشت.

شرکت کنندگان در سه سطح   حرفه ای، دانشجویی،  آماتور خودآموخته آثار خود را ارائه و در بخش مسابقه رقابت میکنند.