رد کردن لینک ها

اهداف نمایشگاه

  • بررسی‌ و شناخت بازار آینده و معرفی کشور ایران به عنوان یک هاب مهم منطقه ای در زمینه طراحی تا ساخت خودرو در چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت.
  • تشویق و ایجاد انگیزه در طراحان و ایده پردازان.
  • گسترش ارتباطات مفید حرفه ای.
  • معرفی موثر توانمندی ها از طریق رسانه های جمعی داخلی و خارجی.
  • زمینه سازی برای ارائه و رشد ایده های نو.
  • استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان در ایجاد فضای بالندگی.
  • فراهم کردن فضای شناخت و تعامل با دیگر طراحان و ایده پردازان و صاحبنظران حرفه ای.
  • هماهنگ کردن طرحها و ایده ها با نکات علمی و مسایل فنی.